Polityka prywatności

Informacje prawne
Właścicielem serwisu i wszystkich materiałów w nim zawartych jest Transmem sp z o.o..
Tłumaczone teksty pozostają własnością użytkowników, którzy ponoszą odpowiedzialność
za zachowanie praw autorskich. Transmem jedynie udostępnia platformę, starając się
chronić prawa osób z niej korzystających i chroniąc ich prywatność. Zabronione jest
umieszczanie w serwisie materiałów łamiących prawo, spamu i materiałów
pornograficznych.
Lokalizacja oprogramowania
Przetworzenie obiektu (dokumentu, programu, filmu, książki) z jednego środowiska kulturowego do drugiego, w ramach którego obiekt zachowuje swoje najistotniejsze cechy, a cechy nieprzekładalne na inną kultu.
Na stronie wykorzystano grafikę pochodzącą z serwisu freepik.com ( Designed by Vectorpouch) .