TRANSMEM

TRANSLATION MEMORY

Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Połączenie pracy autora, automatu wyposażonego w dziedzinowe słowniki oraz społeczności tłumaczy pozwala osiągnąć wysokiej jakości tłumaczenie przy minimalnych kosztach.

Dowiedz się co mamy do zaoferowania!

Słowniki dziedzinowe polsko-angielskie

TŁUMACZENIE ZE WSPOMAGANIEM

TŁUMACZENIA SPOŁECZNOŚCIOWE

ANGIELSKI W BIZNESIE

Informacje prawne
Właścicielem serwisu i wszystkich materiałów w nim zawartych jest Transmem sp z o.o..
Tłumaczone teksty pozostają własnością użytkowników, którzy ponoszą odpowiedzialność
za zachowanie praw autorskich. Transmem jedynie udostępnia platformę, starając się
chronić prawa osób z niej korzystających i chroniąc ich prywatność. Zabronione jest
umieszczanie w serwisie materiałów łamiących prawo, spamu i materiałów
pornograficznych.
Lokalizacja oprogramowania
Przetworzenie obiektu (dokumentu, programu, filmu, książki) z jednego środowiska kulturowego do drugiego, w ramach którego obiekt zachowuje swoje najistotniejsze cechy, a cechy nieprzekładalne na inną kultu.

Phone: +48 602 508 641,
Transmem Sp. z o.o.
os. Niepodległości 2/16
37-500 Jarosław, Poland

https://info.transmem.pl